Wang Huiqiu, Wu Faxian, Lin Biao, Huang Yongsheng, and Ye Qun watch a J-8 demonstration in 1970

Nanjing Source

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: