Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Yang Shangkun, Wang Jiaxiang at Zhongnanhai in 1954

August 3, 1954 Source

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: