The hero of Daqing Wang Jinxi in Beijing in 1964

51559930_7

Source

Advertisements