Mao, Jiang Qing, Wang Guiangmei, and Sukarno’s wife in 1962

10085650865657274169

September 29, 1962

2013062622221961870492

Source

Source 2

Advertisements