Ye Jianying, Peng Dehuai, Nikolai Bulganin, and Nikita Khruschev in 1958

Peng_Dehuai,_Ye_Jianying,_Nikita_Khrushchev,_Nikolai_Bulganin

Source

Advertisements