Liu Shaoqi, Wang Guangmei, Peng Dehuai, and Pu Anxiu take a stroll at Zhongnanhai in 1952

Img408357498

Source

Advertisements

Leave a comment

Filed under 1952, 50s, Beijing, leaders, Liu Shaoqi, Peng Dehuai, Uncategorized, Wang Guangmei, Zhongnanhai

Comments are closed.