Liu Shaoqi, Wang Guangmei, Peng Dehuai, and Pu Anxiu take a stroll at Zhongnanhai in 1952

Img408357498

Source

Advertisements