The old military guard drink tea in 1978

8ae46de2de391c592658638082394673

Su Zhenhua, Ye Jianying, Yang Dezhi, and Wang Ping

Source

Advertisements