Chinese leaders enter the second congress of Chinese writers and artists in 1953

20544mr

Beijing, Zhongnanhai

From right to left: Mao, Liu Shaoqi, Zhue, Zhou Enlai, Chen Yun, Guo Moruo, Xi Zhongxun, and Zhou Yang

Source

Advertisements