Chen Yun, Deng Zihui, Zhu De, Mao Zedong, Lin Biao, He Long, Ye Jianying, and Xu Xiang at Tiananmen in 1966

201611221479800382733914

May 1, 1971

Source

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: